ការចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយក៏ដូចជាដាស់តឿនក្រើនរម្លឹកស្មារតីនិងអប់រំផ្លូវចិត្តតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ សិស្សានុសិស្ស សាលាអន្តរជាតិ បាត់ដំបង

ISBB > ISBB > ការចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយក៏ដូចជាដាស់តឿនក្រើនរម្លឹកស្មារតីនិងអប់រំផ្លូវចិត្តតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ សិស្សានុសិស្ស សាលាអន្តរជាតិ បាត់ដំបង

ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយក៏ដូចជាដាស់តឿនក្រើនរម្លឹកស្មារតីនិងអប់រំផ្លូវចិត្តតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សកម្រិតមធ្យមសិក្សា សាលាអន្តរជាតិ បាត់ដំបង បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សទៅទទួលឱវាទពី ព្រះម្ចាស់គ្រូបញ្ញាមុនីញាណ ហាក់ សៀងហៃ នៅមណ្ឌលអប់រំ ពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៃកម្ពុជា (ព.អ.ក) កាលពីវេលាព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ ១៣កើត ខែមាឃ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។

English idioms by theidioms.com