អបអរសាទរសិស្សឆ្នើមកម្ពុជាទាំង១០រូបក្នុងចំណោមសិស្សដែលមកពី៧ប្រទេសផ្សេងគ្នា ហើយដែលមានបេក្ខភាពមកពី សាលាចំណេះទូទៅអន្តរជាតិឌូវី និង សាលាអន្តរជាតិបាត់ដំបង

ISBB > ISBB > អបអរសាទរសិស្សឆ្នើមកម្ពុជាទាំង១០រូបក្នុងចំណោមសិស្សដែលមកពី៧ប្រទេសផ្សេងគ្នា ហើយដែលមានបេក្ខភាពមកពី សាលាចំណេះទូទៅអន្តរជាតិឌូវី និង សាលាអន្តរជាតិបាត់ដំបង
អបអរសាទរសិស្សឆ្នើមកម្ពុជាទាំង១០រូប ក្នុងចំណោមសិស្សដែលមកពី៧ប្រទេសផ្សេងគ្នា ហើយដែលមានបេក្ខភាពមកពី #សាលាចំណេះទូទៅអន្តរជាតិឌូវី និង #សាលាអន្តរជាតិបាត់ដំបង ចំនួន៧រូប បានឈ្នះ មេដាយពេជ្រ ១ មេដាយមាស ២ និងពាន Champions (🏆) មេដាយមាស​ក្នុង​កម្រិត​ថ្នាក់​ទី1 និងទី២ មេដាយប្រាក់ ចំនួន៣ និងមេដាយសំរឹទ្ធិ ចំនួន៣ ពីការប្រកួតភាសាអង់គ្លេសអូឡាំពិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍វគ្គផ្តាត់ព្រ័ត្រ The GLOBAL ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD OF SOUTHEAST ASIA (GELOSEA) នៅកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នាថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣។

English idioms by theidioms.com