អបអរសាទ ពីធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

ISBB > ISBB > អបអរសាទ ពីធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃបិណ្ឌទី ១០ លោកនាយករង លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិកនៃសាលាអន្ដរជាតិបាត់ដំបង បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សរបស់យើងទៅវត្ដពោធិវង្ស។ គោលបំណងចម្បងរបស់យើងគឺដើម្បីបង្រៀនសិស្សអំពីបវេណី និងវប្បធម៌របស់កម្ពុជា រួមមាន៖
១. បង្រៀនអំពីគុណតម្លៃនៃការចេះចែករំលែកតាមរយៈជួយទំនុកបម្រុងបច្ច័យដល់ព្រះសង្ឃ។
២. ការចម្រើននូវគុណធម៌ និងសេចក្ដីល្អតាមរយៈផ្សាយនូវមេត្ដាចិត្ត។
៣. ការសន្សំកុសល ការដឹងគុណ និងរំឭកគុណដល់បុព្វការីជន សាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅ និង
៤. ការរៀនពីសង្គមជាក់ស្ដែង។
Monday marked the tenth day of Phcum Ben. The vice principal, teachers, and staff accompanied our students to Pothivong Pagoda. Our main goal was to teach our students about Cambodian culture, which includes;
(1) teaching the value of sharing by feeding the monks,
(2) promoting morality and kindness by showing compassion,
(3) honoring and commemorating deceased family members by offering food, and
(4) learning from the community.

English idioms by theidioms.com