ជ័យលាភីក្នុងការប្រឡងប្រកួតប្រជែងកម្មវិធី GCGO

ISBB > ISBB > ជ័យលាភីក្នុងការប្រឡងប្រកួតប្រជែងកម្មវិធី GCGO

យើងខ្ញុំជាគណៈគ្រប់គ្រង និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៃសាលាអន្តរជាតិបាត់ដំបង ចូលរួមអបអរនិង លើកសរសើរដល់ប្អូនៗទាំងអស់ដែលទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រឡងប្រកួតប្រជែងកម្មវិធី GCGO កម្រិតអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្រ្វិច ប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ដល់ទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ កន្លងទៅ។ យើងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងក្រៃលែងចំពោះលទ្ធផលគួជាទីគាប់ប្រសើរនេះ។
The school committee and all teachers would like to extend our appreciation and felicitations to the recipients of medals and the champions of the GCGO competition during the international round, held from October 25–28, 2023, at Asia-Pacific International University, Thailand. We take immense pride in this remarkable accomplishment.

English idioms by theidioms.com