សិស្សជ័យលាភីក្នុងប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីផលិតឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា ឆ្លាតវៃAsia Math Engineering Challenge (AMEC) 2018 នៅសិង្ហបុរី

ជឹង វិលៀម

មេដាយប្រាក់

លី​ រ៉ូហ្សាណា

មេដាយប្រាក់

ស្រីន ម៉េងហុង

មេដាយប្រាក់

សាន ម៉ីសាង

មេដាយប្រាក់

ជឹង វិលៀម

មេដាយប្រាក់

ឡេង តែប៉

មេដាយប្រាក់

លី ប៊ុនឡុង

មេដាយប្រាក់

ណុប ដាយមិនដ៍

មេដាយប្រាក់

លឹម លីស៊ាន

មេដាយប្រាក់

អ៊ាង គីមយូហេង

មេដាយសំរឹទ្ធិ

ថុង ហុងហឺ

មេដាយសំរឹទ្ធិ

ស្រីន​ បណ្ឌិត

មេដាយសំរឹទ្ធិ

សិស្សជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីប្រឡងគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ វគ្គជម្រុះប្រចាំប្រទេស Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) 2019

លឹម សិរីវឌ្ឍនា

មេដាយប្រាក់

សិស្សជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីប្រឡងគណិតវិទ្យាជាភាសាអង់គ្លេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញ Singapore and MathOlympiad (SASMO) 2017

សាន មុីសាង

មេដាយប្រាក់

ស៊ីម សំរិត

មេដាយសំរឹទ្ធិ

English idioms by theidioms.com